POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. TERMENE ȘI CONDIȚII

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. prelucrează datele furnizate de dumneavoastră prin folosirea serviciilor de colectare de date și de formular de cerere, ofertă/etc. disponibile pe acest website în condiții de maximă siguranță și numai pentru scopurile specificate.

În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. orice date cu caracter personal, pentru care vi s-a cerut în mod expres consimțământul, prin aceasta vă dați acordul ca S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L., în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică de confidențialitate.

2. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, respectiv informarea dumneavoastră, prin sms, e-mail și/sau telefonic cu privire la promoțiile și campaniile desfășurate de către S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L., produsele noi;

Profilarea consumului dumneavoastră; analiza preferințelor dumneavoastră personale, a comportamentelor și a intereselor dumneavoastră, pentru a putea obține interesul dvs. vizat de la S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L.

Prin completarea datelor în formularul de contact/cerere ofertă, vizitatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existentă a societății.

S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.

De asemenea, S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

3. ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR

Pentru simpla vizualizare a conținutului website-ului www.mountain-adventure.ro, nu este nevoie să ne furnizați date personale, însă pentru utilizarea anumitor servicii puse la dispoziție de website-ul nostru, este nevoie de date personale, după cum urmează:

Date personale prelucrate Scop prelucrare date personale Durata de stocare a datelor personale
Nume prelucrare cerere informații/ofertă de servicii sau produse exprimată prin formularul de contact de pe acest website durată nedeterminată datorită specificului utilizării datelor și a finalizării informării solicitate
Email prelucrare cerere informații/ofertă de servicii sau produse exprimată prin formularul de contact de pe acest website durată nedeterminată datorită specificului utilizării datelor și a finalizării informării solicitate
Telefon prelucrare cerere informații/ofertă de servicii sau produse exprimată prin formularul de contact de pe acest website durată nedeterminată datorită specificului utilizării datelor și a finalizării informării solicitate

4. SECURITATEA DATELOR

S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. garantează confidențialitatea anumitor informații. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

WEBSITE-ul folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul acesteia. În cazul pierderii de informații cauzate de "bug"-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit website-ul, S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. nu-și asumă nicio responsabilitate.

5. INFORMARE

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate în prezenta politică de confidențialitate.

Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui website, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de Regulamentul 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiției, de a vă opune în viitor prelucrării și de a solicita ștergerea lor.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteți indica oricând acest lucru prin email la contact@mountain-adventure.ro sau la numărul de telefon: 0732115582.

6. LEGISLAȚIE

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și ale Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competența instanței judecătorești.

Întreabă-ne despre experiențe

Descoperă-ți pasiunea pentru munte și înscrie-te pentru o experiență de neuitat!

Sau dă-ne un telefon